top of page

סיפורי גישור

קיבצנו בפניכם מקרים אמיתיים ומיוחדים משולחן הגישור אשר מעבר לכך שהם מעניינים כשלעצמם, יש בהם לדעתינו תובנות מיוחדות בנוגע להליך הגישור. מפאת חיסיון הליך הגישור, לא מצויינים שמות או פרטים מזהים אחרים, ואף נעשו שינויים קלים מהמקרה האמיתי מבלי שיהא בהם כדי לשנות מהעיקר

לעורכי הדין שבינינו

רקע המקרה: פרסום לשון הרע שנעשה בפייסבוק כנגד עובד ציבור ברשות ציבורית גדולה. הליך הגישור: כמו כל סכסוך לשון הרע, כמובן שגם סכסוך זה היה...

הטלפון היקר

סיפור המקרה: אישה מבוגרת בגיל 80 לערך מעיר גדולה במרכז הארץ, ביצעה מס' רב של רכישות מוצרים (בגדים בעיקר) באמצעות הטלפון הנייד שברשותה. סך...

שחרור מהכבלים

סיפור המקרה: עובדת אשר עבדה במוסד ציבורי גדול במרכז הארץ הגישה תביעה כנגד המעביד לביטול פיטוריה שנעשו לאחר 15 שנות עבודה. העובדת הרגישה...

bottom of page