top of page

הטלפון היקר

סיפור המקרה:

אישה מבוגרת בגיל 80 לערך מעיר גדולה במרכז הארץ, ביצעה מס' רב של רכישות מוצרים (בגדים בעיקר) באמצעות הטלפון הנייד שברשותה.

סך הרכישות, אשר בוצעו משך תקופה של כשנתיים, הגיע לכ-150,000 ₪!!!

לעיתים בוצעו 2-3 רכישות ביום אחד.

בגין הרכישות הנ"ל נותרה לקשישה יתרת חוב של 50,000 ₪.

החברה הגישה תביעה כנגד הקשישה.

בית המשפט, אשר הבין את הבעייתיות המיוחדת בתיק זה, העביר התיק לגישור.


הליך הגישור:

לפגישת הגישור הגיעה האישה בליווי ביתה.

מנגד, החברה יוצגה ע"י מנכ"ל החברה ויועץ משפטי.

האישה נכנסה לחדר הגישור מתנשפת בכבדות ומאוד נרגשת. נתתי לה לשתות מים וביקשתי שתנוח מספר דקות לפני שנתחיל בפגישה.

מיד הבנתי שזה לא יהיה גישור רגיל (בוודאי מבחינת המתודיקה של הליך גישור).

לאישה היה קושי רב להביע את עצמה, הן בשל קשיי השפה והן בשל העובדה שהיתה מאוד נרגשת ונסערת.

מנכ"ל החברה ביקש לדעת האם המוצרים שנרכשו עדיין ברשותה. הבת אמרה שנותרו בידיה מעט מאוד מוצרים מאחר ורובם נמסרו במתנה לילדיה ונכדיה, והיא בוודאי לא תיקח מהם אותם בחזרה.

מנכ"ל החברה ביקש בשלב מוקדם זה של הגישור לעשות הפסקה, ויצא עם יתר נציגי החברה מחוץ לחדר הגישור.

היה ברור שאופן הופעתה של האישה, הדברים שנאמרו על ידה, האופן שבו נאמרו הדברים, כאשר הכל נעשה בצורה מאוד אותנטית ואמוציונלית, הותירה אצלם, כמו אצל כל הנוכחים בחדר, רושם מאוד חזק ועמוק. היה ברור לכולם שאין המדובר בעסקאות רכישה רגילות, בין היתר מבחינת הבנה מודעת של משמעות המעשה המשפטי של העיסקה. אם אפשר לומר במילים מאוד פשוטות: מדובר באישה מאוד טובה וחמה אשר בסה"כ רצתה לשמח את יקיריה ונוכחה לגלות עד כמה הדבר פשוט.

לאחר שהות קצרה בחוץ, נציגי החברה חזרו לחדר הגישור והודיעו שהם מוכנים למחוק את התביעה, והם יודיעו על כך לבית המשפט.

בכך כמובן הסתיים הגישור אשר נמשך כשעה.


סיכום ומסקנות של המגשר:

אני חסיד גדול של הליך הגישור, אבל אין ספק שהגישור הזה הוכיח לי באופן הכי מוחשי וברור עד כמה הליך הגישור הוא חשוב, ולעיתים אף קריטי!

הגישור הזה המחיש עד כמה חשוב שהצדדים יכירו את האנשים שבצד השני, ולא רק את המסמכים והעובדות היבשות. היכרות זו גורמת לך להבין גם את הסיפור האנושי שמאחורי הניירות. היא גורמת לצדדים להגיב בצורה אנושית יותר, ובסופו של דבר נכונה יותר. מאחר וברור שלנציגי החברה לא היה נעים כלל וכלל לנהל הליך משפטי בנסיבות מיוחדות אלה, ולא משנה מה תהיה תוצאת ההליך. הנזק הפוטנציאלי הטמון בהליך כזה אשר עלול היה להיגרם לחברה, היה ברור לכל, כמובן שגם להם. יחד עם זאת הרגשתי שהחלטת נציגי החברה באה ממקום אנושי, כאשר כל אחד מהם ראה לנגד עיניו את סבתו שלו.

Comments


bottom of page