top of page
מרכז גישור ברוח טובה אשקלון

"מי האיש החפץ חיים,
אוהב ימים לראות טוב.
נצור לשונך מרע,
ושפתיך מדבר מרמה,

סור מרע ועשה טוב,
בקש שלום ורדפהו."

תהילים, פרק ל"ד, פסוק י"ג

אודות המרכז

הסיפור האישי

(מפיו של מייסד מרכז "ברוח טובה", עו"ד יריב אבישור)

"בשנת 2015 הקמתי את מרכז הגישור "ברוח טובה" כאשר המטרה שעמדה לנגד עיניי היא להפיץ את בשורת הגישור בקרב כלל האוכלוסייה ובכל תחומי החיים, וזאת ביחד עם צוות מגשרים שגם הם "משוגעים לדבר" .

המוטיב של "השכנת שלום" מלווה אותי כל חיי. גילויים של כוחנות ותוקפנות, להם נחשפתי במהלך חיי, והכרת המחיר הכבד והמיותר (הפיסי והנפשי) שהם גובים מהאנשים שמצויים בעימות וגם מהסובבים להם, גרמו לי לפתח תודעה, שהלכה והתחזקה ברבות השנים, שהדרך הנכונה ליישב סכסוכים ומחלוקות היא בדרכי נעם.

כסטודנט למשפטים היה לי אך טבעי לבחור בקורס בחירה של "ניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים" עוד בטרם כניסתן לתוקף של תקנות הגישור (1994).

בכל שנות עבודתי כעו"ד, החל משנת 1995 ועד היום, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, ראיתי במשא ומתן כן וענייני בין הצדדים ו/או בהליך הגישור כדרך הנכונה ליישוב הסכסוכים, וכך למעשה מרבית התיקים שטופלו על ידי הסתיימו בהסכמים ומבלי שהגיעו כלל לכותלי בית המשפט.

עברתי הכשרה של קורס גישור בסיסי (2000), תכנית התנסות מודרכת בגישור - קורס פרקטיקום (2004) וכן קורס השלמה בגישור משפחתי (2015). אני מגשר פעיל החל משנת 2006".

 

ייחודיות המרכז - הנגשת הגישור לציבור 

מאחר ומרכז גישור "ברוח טובה" רואה בהליך הגישור בשורה חברתית אשר יש להביאה ולהנגישה לכלל האוכלוסייה ובכל תחומי החיים, הרי שבהתאם לכך אנו פועלים במרכז לפי עקרונות אלה:

  1. "ברוח טובה" מהווה כתובת לכל סוגי הסכסוכים אליהם נקלעים האנשים במהלך חייהם (עסקי, משפחה, עבודה, מקרקעין, לשון הרע, ליקויי בניה, וכיוצ"ב). כמו כן, המרכז מקבל את הפניות אליו בכל שלב בו מצוי הסכסוך: בשלב ההתחלתי, בו הצדדים פונים בעצמם (ללא עורכי דין), פניות מעורכי הדין (ועוד בטרם פתיחת תיק בבית המשפט), וכמובן מבתי המשפט השונים, לסוגיהם. לשמחתנו, אנו נוכחים במגמה שהולכת ומתחזקת, בה מתרבות פניות למרכז עוד בטרם פניה לערכאות.

  2. הצדדים הם ה"שחקנים הראשיים" בהליך הגישור. להבדיל מהליך משפטי, בו המובילים הם עורכי הדין, אנו מפנים את הבמה לאנשים עצמם שהם הצד לסכסוך, מקשיבים להם, לצרכיהם ולאינטרסים האמיתיים שלהם. עורכי הדין, ככל שמייצגים, כמובן מסייעים בהצגת התמונה הכוללת.

  3. גישור בזוג ("co") - מרבית הגישורים נערכים ע"י זוג מגשרים, דבר שמחזק ומאפשר אוירת גישור נינוחה, פתוחה ומקבלת. מניסיון שהצטבר במרכז, מודל גישור כזה מגביר את סיכויי ההצלחה של ההליך. 

  4. עלויות הגישור אינן גבוהות ובבחינת "שוות לכל נפש".

  5. פגישת היכרות - במקרה שהצדדים לסכסוך פונים למרכז לצורך בחינת אפשרות הגישור, הרי שנערכת איתם פגישת היכרות קצרה עם ההליך ועם המגשרים אשר נערכת ללא תשלום. בסיומה של פגישת ההיכרות מחליטים הצדדים באם רצונם לערוך ביניהם הליך גישור. 

  6. פרו בונו - מרכז "ברוח טובה" מקדיש מזמנו לעריכת גישורים ללא עלות לטובת הקהילה, לרבות במערכת החינוך. גישורים אלה נעשים לרוב במוסדות עצמם.

  7. נגישות פיזית לאנשים עם מוגבלות. 

bottom of page