top of page

אודות מרכז הגישור

צילומיתדמית 2024-גישור 00012- חדר ישיבות גישור.jpg
Meeting Room

ייחודיות המרכז

מרכז גישור ״ברוח טובה״ רואה בהליך הגישור בשורה חברתית שיש להביאה ולהנגישה לכלל האוכלוסייה ובכל תחומי החיים,  בהתאם לכך פועל מרכז גישור ״ברוח טובה״, על פי עקרונות אלה:

  1. משמש ״כתובת״ לכלל סוגי הסכסוכים אליהם נקלעים אנשים במהלך חייהם (עסקיֿ/מסחרי, משפחתי, עבודה, נדל״ן, לשון הרע, נזיקים, ליקויי בנייה, ירושה ועוד ועוד). 

  2. מקבל פניות בכל שלב בו מצוי הסכסוך: בשלב ההתחלתי – בו פונים צדדים עצמם אף לפני פנייה לייעוץ משפטי, פנייה מעורכי דין טרם פנייה לבית המשפט, במהלך ההליך המשפטי, באמצעות הפנייה מבתי המשפט השונים לסוגיהם.

  3. הצדדים הם ״השחקנים הראשיים״ בהליך הגישור. להבדיל מהליך משפטי, בו מובילים עורכי הדין, מגשרי המרכז מפנים את הבמה לאנשים עצמם שהם הצד לסכסוך, מקשיבים להם, לרבות לצרכיהם ולאינטרסים האמיתיים שלהם. עורכי הדין, ככל שמייצגים, מסייעים בהצגת התמונה הכוללת.

  4. גישור ״בזוג״ (״co״) – ישנם גישורים הנערכים ע״י זוג מגשרים, הן לפי דרישת הצדדים/עורכי הדין/הצורך לפי המגשרים עצמם – דבר המחזק ומאפשר אווירת גישור נינוחה, פתוחה ומקבלת. מניסיון שהצטבר במרכז, מודל גישור כזה מגביר את סיכויי ההצלחה של הליך הגישור.

  5. עלויות הגישור אינן גבוהות ובבחינת ״שוות לכל נפש״.

מרכז גישור ברוח טובה אשקלון
"מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב.
נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה,
סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו."

תהילים, פרק ל"ד, פסוק י"ג

חזון המרכז

חזון מרכז הגישור
מגשרי מהו"ת

4

הטמעת הגישור במערכת החינוך בישראל

3

יצירת שיח חדש בחברה הישראלית של דיאלוג מפרה המבוסס על הקשבה והמקדם הסכמות בין צדדים למחלוקת, וזאת במקום שיח לוחמני המעצים ומחריף את המחלוקת

2

הנגשת המרכז לכלל הציבור כמקום זמין ומזמין לעריכת הליכי גישור מקצועיים ומיידים לכל סוג של מחלוקת או סכסוך בין אנשים בתחומי החיים השונים.

מרכז גישור "ברוח טובה" יהווה כתובת לכל אדם שנקלע לסכסוך מכל סוג שהוא

1

מרכז "ברוח טובה" פועל להנחלת הליך הגישור בקרב הציבור כדרך הנכונה ליישוב סכסוכים המתגלעים בין אנשים בתחומי החיים השונים

יתרונות הגישור

יתרונות בתהליך גישור
Reviewing Legal Agreement

5

מניעת סיכון של הפסד בהליך משפטי ו/או סיום הליך משפטי שאין בו כדי להביא לסיום המשבר
ופסיקת הוצאות משפט.

4

חסכון משמעותי בזמן, עלויות כספיות ומשאבים נפשיים, והפניית כל המשאבים שנחסכו לעניינים שהם צופים פני עתיד.

3

מעבר מיידי  ממצב משברי של ניהול סכסוך הכרוך במתח נפשי רב, חוסר ודאות וסיכונים, למצב הסכמי המסיים את כלל המחלוקות בין הצדדים, ובמקרה של מערכת יחסים נמשכת  - הבניית שיתוף פעולה עתידי המגשים באופן המיטבי את האינטרסים של שני הצדדים.

2

המשא ומתן מותאם לצדדים ולרצונם, הן מבחינת נושאי הדיון והן מבחינת אופן הדיון.
השליטה בהליך הינה בידי הצדדים.

1

ניהול מו"מ באווירה נינוחה וחופשית החוסה תחת כללים של חיסיון וסודיות, ובסיוע של מגשרים, שהינם גורמים נייטרליים המומחים ביישוב סכסוכים. 

bottom of page