top of page

יתרונות הגישור

ברוח טובה

05

מניעת סיכון של הפסד בהליך משפטי ו/או סיום הליך משפטי שאין בו כדי להביא לסיום המשבר.

04

חסכון משמעותי בזמן, עלויות כספיות ומשאבים נפשיים, והפניית כל המשאבים שנחסכו לעניינים שהם צופים פני עתיד.

03

מעבר מיידי  ממצב משברי של ניהול סכסוך הכרוך במתח נפשי רב, חוסר ודאות וסיכונים, למצב הסכמי המסיים את כלל המחלוקות בין הצדדים, ובמקרה של מערכת יחסים נמשכת  - הבניית שיתוף פעולה עתידי המגשים באופן המיטבי את האינטרסים של שני הצדדים.

02

המשא ומתן מותאם לצדדים ולרצונם, הן מבחינת נושאי הדיון והן מבחינת אופן הדיון.

השליטה בהליך הינה בידי הצדדים.

01

ניהול מו"מ באווירה נינוחה וחופשית החוסה תחת כללים של חיסיון וסודיות, ובסיוע של מגשרים, שהינם גורמים נייטרליים המומחים ביישוב סכסוכים. 

bottom of page