top of page
Introducing our law firm
מרכז גישור ברוח טובה אשקלון

"ברוח טובה" הינו מרכז לגישור ויישוב סכסוכים

אשר נוסד בשנת 2015 באשקלון

ע"י עו"ד יריב אבישור

מהו גישור?

הגישור הינו הליך אשר נועד לסייע לצדדים ליישב את הסכסוך ביניהם תוך הקשבה הדדית ובאווירה נינוחה ומשוחררת מלחצים, בסיוע של מגשר שהינו אדם נייטרלי, מקצועי ומומחה ביישוב סכסוכים, וזאת במטרה להגיע להסכם מיטבי לשני הצדדים.

הגישור הינו חלופה להליך משפטי ארוך ויקר, הכרוך במתח נפשי, חוסר ודאות וסיכונים רבים. 

תחומי הגישורים

04

גישור באגודות
שיתופיות

 גישור בסכסוכים המתעוררים בתוך הקהילה, ובין היתר, במגזר הדתי, כאשר  הגישור נערך  על בסיס מסורת ישראל וההלכה היהודית, במושבים וקיבוצים, סכסוכים בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, וכן בין החבר לבין הנהלת האגודה  

03

גישור בתחום
יחסי עבודה

גישור בסכסוכים בין עובד למעביד, בין אם במהלך יחסי העבודה ובין אם לאחר סיום יחסי העבודה

02

גישור
במשפחה

גישור בסכסוכים בין בני זוג לרבות בנושאים של משמורת, הסדרי ראיה, מזונות, ועריכת  הסכמי גירושין. כמו כן, גישור בסכסוכים בין בני משפחה בנושאים של ירושות, צוואות, שותפויות, מקרקעין ועניינים כספיים ועסקיים

01

גישור בתחום
אזרחי - מסחרי

גישור בסכסוכים חוזיים, מקרקעין, סכסוכי שכנים, חברות ושותפויות, קניין רוחני, לשון הרע, הגנת הצרכן, ליקויי בניה

רבי יהושע בן קרחה אומר: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:

והלא במקום שיש משפט - אין שלום, ובמקום שיש שלום - אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו שלום - הוי אומר: זה ביצוע (פשרה)"

 (סנהדרין, ו' ע"ב)

מגשרים מחוז דרום

אודות המרכז

"המוטיב של "השכנת שלום" מלווה אותי כל חיי. גילויים של כוחנות ותוקפנות, להם נחשפתי במהלך חיי, והכרת המחיר הכבד והמיותר (הפיסי והנפשי) שהם גובים מהאנשים שמצויים בעימות וגם מהסובבים להם, גרמו לי לפתח תודעה, שהלכה והתחזקה ברבות השנים, שהדרך הנכונה ליישב סכסוכים ומחלוקות היא בדרכי נעם..."

 

(מפיו של מייסד "ברוח טובה", עו"ד יריב אבישור)

bottom of page